پروژه ها

پروژه بانیان

کارفرما : سید هادی احمدی
طراحی نما ٫ فضای داخلی و نورپردازی
محل پروژه : کردستان - سنندج
متراز نما : ۱۵۰۰ متر مربع
شروع پروژه ۱۳۹۵


پروژه بهشت

کارفرما : عبدالملکی
چهار طبقه و زیرزمین
طراحی ٫اجرا به طور کامل
محل احداث : کردستان - شهرستان قروه
متراژ زیربنا : ۷۲۰ متر ربع
شروع پروژه ۱۳۹۵

پروژه ویلا کردان

کارفرما : آقاجانلو
محل احداث : البرز - کردان
دو طبقه
متراژ زیربنا : ۲۰۰ متر مربع
شروع پروژه ۱۳۹۵


پروژه بهارستان

کارفرما : شرکا عبدالملکی
محل احداث : کردستان - سنندج
چهار طبقه و پیلوت با کاربری مسکونی
متراژ زیربنا : ۸۰۰ متر مربع
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱

پروژه کارخانه سازینه

کارفرما : شرکت سازینه
محل احداث : کردستان - قروه
۱۳۸۱-۱۳۸۴

پروژه آقای ملکی

کارفرما : ملکی
محل احداث : کردستان - قروه
کاربری مسکونی
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴

Fajr Qarb co.

NO2, Baharestan 3.Alley, Takye va Chaman.Blvd, Sanandaj, Kordestan, Iran
Telephone : +98-8733667730
Fax : +98-8733667730
Mobile : +98-9188781676

Copyright © 2014-2017 Fajr Qarb Company, All Rights Reserved.