دفتر مرکزی

آدرس : کردستان - سنندج - خیابان تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳ - پلاک ۲

Email : info@fajr-qarb.ir

تلفن : ۳۳۶۶۷۷۳۰ - ۰۸۷
فکس : ۳۳۶۶۷۷۳۰ - ۰۸۷

کدپستی :۸۳۴۴۴-۶۶۱۸۸

مهندس حمیدرضا عبدالملکی

مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶

مهندس علیرضا عبدالملکی

مدیر تیم معماری
همراه : ۰۹۱۸۳۷۹۸۵۸۷


… دفتر تهران به زودی

فرم تماس با ما

Fajr Qarb co.

NO2, Baharestan 3.Alley, Takye va Chaman.Blvd, Sanandaj, Kordestan, Iran
Telephone : +98-8733667730
Fax : +98-8733667730
Mobile : +98-9188781676

Copyright © 2014-2017 Fajr Qarb Company, All Rights Reserved.