پروژه بهارستان

طراحی٫نظارت و اجرا : فرهاد عبدالملکی


کارفرما : شرکا عبدالملکی

محل احداث : کردستان - سنندج
چهار طبقه و پیلوت با کاربری مسکونی
متراژ زیربنا : ۸۰۰ متر مربع
سیستم سازه : اسکلت فولادی ٫ بادبند در ۲ جهت
سیستم سقف : کامپوزیت
پروژه بهارستان در سال ۱۳۸۸ عملیات ساختمانی آن آغاز و تا ۱۳۹۱ به طول انجامید. تمامی مراحل طراحی٫نظارت و اجرا آن به وسیله این شرکت انجام گردید


Fajr Qarb co.

NO2, Baharestan 3.Alley, Takye va Chaman.Blvd, Sanandaj, Kordestan, Iran
Telephone : +98-8733667730
Fax : +98-8733667730
Mobile : +98-9188781676

Copyright © 2014-2017 Fajr Qarb Company, All Rights Reserved.